Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Επικοινωνία

Επικοινωνία

Τηλ:2310 611128
Τηλ:2310 611128
2310 611129
2310 611129
Fax: 2310 629 300
Fax: 2310 629 300

Email: info@imnst.gr

Email: info@imnst.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Email Επικοινωνίας
Fax Επικοινωνίας